Hội đồng lãnh đạo Miền Yêu Thương Việt Nam

579272_547157195329987_2085100208_n

Tổng Điều Phối – Tỳ kheo Thích Đồng Tâm

945569_547157218663318_285405062_n

Phó Ban Điều Phối – Tỳ kheo Thích Minh Cảnh

484872_547157235329983_377267913_n

Trưởng Ban Cố Vấn – Tỳ Kheo Thích Đồng Hạnh

969424_547157495329957_18665354_n

Trưởng ban Khen Thưởng – Động Viên- Tỳ kheo Thích Hạnh Tịnh

312170_547160041996369_534097463_n

Trưởng Điều Phối MYT Sài Gòn – Trình Nữ Như Khuê

382710_547159811996392_1829630103_n

Trưởng Điều Phối MYT Huế – Trần Quang

391538_547158755329831_749556879_n

Trưởng Điều Phối MYT Hà Nội – Nguyễn Thị Lý

425197_547158311996542_657509333_n

Trưởng Điều Phối MYT USA – Nhất Tâm

575653_547160248663015_977315389_n

Trưởng Điều Phối MYT Hải Dương – Hạ Lan Tâm Như

942297_547157785329928_230476162_n

Trưởng Điều Phối MYT Bắc Ninh – Tâm Minh

969297_547159065329800_1705086814_n

Trưởng Điều Phối MYT Mỹ Tho – Sương Ngọc

248196_547158451996528_1557153195_n

Trưởng Điều Phối MYT Đà Nẵng – Trần Ngọc Quân

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *